Alfa TMGDK; Tehlikeli maddeler, halk Sağlığı, radyasyon, kimyasallar ve çevresel tehlikeler konusunda Antalya’ nın başlıca tehlikeli madde firmalarından olup, koruma ve önleme konusundaki bilgilerinin mevcut risklerden korunması için araştırma yapmaktadır.

ALFA, umutları keşfetmek ve geliştirmek, çalışmalarından mümkün olan en üst düzeyde etkiyi sağlamak için yatırım yapmaktadır. Farklı bilgi ve yeteneklerin sanayi, hükümet ve halka aktarılmasını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. ALFA “verimli iş politikası için açıktır” ve birinci sınıf uzmanlık, tesisler ve fikri mülkiyet varlıklarına erişim sunabilir.