Antalya Tehlikeli Madde Danışmanlık hizmetleri

Antalya başta olmak üzere diğer illerde dahil olmak üzere hizmetlerimiz, özellikle tehlikeli mal mevzuatının gerekliliklerini kapsamlı bir şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu hizmet, nitelikli Antalya’ daki Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlarının devam eden hizmetlerine ihtiyaç duyan Antalya ilindeki tüm şirketler içindir. Anahtar hizmetler şunları içerir:

Her ay firmaya nitelikli Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı tarafından en az bir kez ziyaret

Öneriler de dahil olmak üzere, o yıl şirket faaliyetlerinin yıllık raporu

Herhangi bir kazada veya nakliye ile ilgili kazada acil destek

Kuruluşun ihtiyaçlarına göre devam eden destek

Alfa Tehlikeli Maddeler Güvenlik Danışmanı hizmetleri:

Güvenceye uyma

Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin yönetmelikler son derece uzmanlaşmıştır. ALFA TMGDK, bu düzenlemelerin doğası ile ulaştırma mevzuatı ve ilgili mevzuatın ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını gerektirdiğine inanıyor.

Tehlikeli Maddeler Güvenlik Danışmanının görevleri genellikle karmaşık ve zaman alıcıdır. ALFA TMGDK’ ye olan sorumluluğu üstlenmek, tüm tehlikeli madde taşımacılığı mevzuatına uymak için uygun maliyetli, basit ve güvenli bir yoldur.