Antalya ALFA Tehlikeli Mal Güvenliği Danışmanlarımız hangi hizmetleri sunuyor?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmetleri her zaman sizin özel ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere uyarlanmıştır. Kuruluşunuz yasal olarak bir tane seçmek zorunda kalmasa bile, bir Uyum Denetimi ile başlayarak, bu hizmeti kapsam ve kalite kalitesi ve kullanılabilirlik için seçebilirsiniz.
Tehlikeli Maddelerimiz Güvenlik Danışmanı Hizmetimiz şu konularda yardımcı olur:

Yasal ve diğer konularda yönetimle doğrudan görüşme
Mevzuata uygunluğun mevcut standartlarını gözden geçirmek için Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı tarafından saha ziyaretleri
Taşımacılık için prosedürlerin geliştirilmesi ve acil durum düzenlemeleri
Mevzuat ile ilgili tavsiyeler
Kapsamlı tehlikeli mal güvenliği denetimi
Tehlikeli malların tanımlanması ve sınıflandırılması
Ambalaj, tank hükümleri ve etiketleme
Dokümantasyon ve araç işaretleme dahil olmak üzere sevkiyat prosedürleri
Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama
Tehlikeli madde taşımacılığı, yükleme, boşaltma ve taşıma, güvenli çalışma uygulamaları
Araç ekibi seçimi, ekipmanı, çalışması ve dokümantasyonu
Tehlikeli mal güvenlik eğitimi
Uygunluk denetimi