Bir TMGD ne zaman atanır?

Bir TMGD’nin Uluslararası Taşımacılık Konusunda Avrupa Sözleşmesi uyarınca belirli görevleri vardır.  Bir teşebbüs, aşağıdaki faaliyetlerde bulunması halinde bir TMGD ataması yapmalıdır:

1-Yükleme dahil olmak üzere tehlikeli malların yüklenmesi, paketleme ve doldurma (sevkiyatçılar).

2-Tehlikeli mal taşıyan karayolu taşıtlarının işletilmesi, uygun olduğu takdirde ambalajlama, yükleme, doldurma ve boşaltma (taşıyıcılar).

TMGD’ler değişikliklerin kendileri hakkında firmalarını bilgilendirmek ve müşterilerine buna göre tavsiyelerde bulunmak zorundadır.