Bir TMGD’nin Rolleri ve Sorumlulukları nelerdir?

Göreve atanmış bir TMGD olarak görevinizde rol ve sorumluluklarınıza şunlar dahildir:

 1. Uyumu izleyin ve firmaya tavsiyelerde bulunun

     Spot kontroller, denetimler gerçekleştirmeli ve işletmenin çeşitli faaliyetlerini gözden geçirmeli, Sonuçları şirkete yazılı ve zamanında bildirmeli. Bu dikkat gerektiren hususları hızla yerine getirme taahhüdünün sorumluluğunu bilmeli ve etkili bir şekilde gereğini yapmalı. Çeşitli konularda, örneğin paketleme hükümleri gibi tavsiyelerde bulunmalı. Belirli tehlikeli mallar için veya herhangi bir ADR veya ulusal muafiyet başvurusu ile ilgili olarak araştırma yapmalı, incelemeli ve tavsiyelerde bulunmalı

 1. Araçların seçimi, satın alınması ve onaylanması

      ADR Bölüm 9 şartlarını karşılayan araçların seçimi ve satın alınması ile ilgili taahhüt prosedürlerini veya araçların onay belgelerinin sağlanması ve yenilenmesiyle ilgili tavsiyede bulunmanız, incelemeniz ve izlemeniz istenebilir.

 1. Güvenlik Ekipmanları ve Nakil Ekipmanları

      Karayoluyla tehlikeli madde taşımada kullanılan güvenlik ekipmanlarının ve nakliye ekipmanlarının kontrol edilmesine ilişkin prosedürleri gözden geçirip izlemelisiniz.  Tüm ulaşım araçları düzenli olarak genel denetime tabi tutulmalı ve bazı donanım sertifikalandırma gerektiriyor ve düzenli olarak denetime tabi tutulabilir. Sertifikasyon gerektiren ekipman paketleme (IBC’ler dahil), toplu konteynerler, tanklar ve bu tür tankları taşıyan araçlar içerir. Güvenlik ekipmanları ve belgelendirme gerektiren ulaşım araçları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen İşletme için ADR kılavuzumuzun Bölüm 11 ve 14’e bakın.

 1. Eğitim

     Yeterli eğitim personelinin sağlanması ve uygun eğitim kayıtlarının tutulması ve sürdürülmesi için prosedürleri incelemeli ve izlemelisiniz.

ADR eğitimi ADR Bölüm 1.3 uyarınca işleve özel eğitim ve güvenlik eğitimine ek olarak tehlikeli malların sevkiyatı, ambalajlanması, doldurulması, yüklenmesi, depolanması, boşaltılması ve boşaltılması ile ilgili personel için genel farkındalık eğitimi içermelidir.  Buna ek olarak, sürücü mesleki eğitim gereksinimlerini (ADR 8.2.2.8 uyarınca) açıklamak ve izlemek durumundasınız.

 1. Acil Durum Prosedürleri

      Yükleme ve boşaltma işlemleri de dahil olmak üzere karayolu ile tehlikeli maddelerin taşınması sırasında bir kaza ya da olay durumunda yazılı acil durum prosedürlerinin uygulanmasını gözden geçirmeli ve izlemelisiniz.

Prosedürleri asgari olarak düşünmelisiniz:

 • Yangın ve patlamalar, trafik kazaları veya tehlikeli madde barınağı kaybı gibi olaylar
 • Herhangi bir sebeple hareketsiz hale gelen arıza veya nakliye birimi gibi öngörülebilir olaylar
 • ADR 8.4’te detaylandırıldığı gibi araçların denetlenmesi gereklilikleri nasıl sağlanır ve bunlara uyulur; Örneğin, bir aracın geceleyin güvenli bir şekilde park edildiği bir rota üzerinde olası güvenli yerleri saptamak gerekli olabilir
 1. Kaza ve Olay soruşturması

     Kazaların, olayların ve ihlallerin soruşturulması için prosedürleri incelemeli ve izlemelisiniz.  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde öngörülen raporlama rejimini yerine getirmeniz gerektiğini unutmayın.  Ciddi kazalar veya olaylar (ADR 1.8.5) durumunda, ADR 1.8.5.4’deki modele göre bir rapor hazırlamanız gerekir.  Firmanın, böyle bir olayı zamanında, yeterli soruşturmayı ve gerekirse düzenleyici otoritelere sunulmak üzere bir rapor hazırlamasını kolaylaştıracak şekilde bilgilendirmesini istemelisiniz.

 1. Kazaların, olayların veya tehlikeli olayların önlenmesi

     Kazaların, olayların veya ciddi ihlallerin tekrarlanmasını önlemek için yazılı prosedürlerin ve önlemlerin uygulanmasını gözden geçirmeli ve izlemelisiniz. Uygun olduğunda, tehlikeli malların taşınması ile ilgili olarak üçüncü şahısların veya alt yüklenicilerin kullanımıyla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın özel şartlarına uyumu sağlamak için gerekli prosedürleri incelemeli ve izlemelisiniz.

 Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi ve boşaltılmasıyla ilgili personelin detaylı işletme usulleri ve mevzuatın tamamına uyumu sağlamak için talimatlar verildiğinden emin olmak için teşebbüs mekanizmalarını gözden geçirmeli ve izlemelisiniz.

 Mevzuatın dayattığı bakım görevine uyumu sağlamak için tasarlanmış önlemlerin uygulanmasını gözden geçirmeli ve izlemelisiniz. Bu, aşağıdakileri de içeren tehlikeli malların taşınmasının çeşitli yönlerini ele almalıdır:

 • Tehlikeli malların yükleme ve boşaltma,
 • Gerekli tüm belgelerin temini ve bakım,
 • Araçların, konteynerlerin, tankların veya paketlerin uygun şekilde işaretlenmesi, etiketlenmesi ve etiketlenmesi
 • Tüm güvenlik ekipmanlarının bakımı.

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi, yerleştirilmesi, taşınması ve boşaltılmasının en iyi uygulama talimatlarına uygun olmasını sağlamak için yazılı prosedürleri incelemeli ve izlemelisiniz. Yüklerin kayması, düşmesi ya da kontaminasyon kaybına yol açması ya da diğer yol kullanıcılarının tehlikeye girmesi sağlanmalıdır. Yük güvenliği ve emniyet altındaki yüklerin güvenliği ile ilgili uluslararası talimatlar için lütfen tehlikeli madde güvenlik danışmanımızla irtibat kurunuz.

Uygun olduğunda, ‘yüksek sonuç tehlikeli ürünler’ olarak belirtilen tehlikeli ürünler için ADR 1.10.3.2 uyarınca güvenlik planının hazırlığını gözden geçirip izlemelisiniz.