TMGD nedir?

        Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı (TMGD), karayolları, deniz yolları, tren yolları ve hava yollarında tehlikeli maddelerin taşınması hususunda tavsiye vermek, yasal gerekliliklere uyumu izlemek ve bir yıllık raporun hazırlanmasını sağlamak için sertifikalandırılmış bir kişidir. Karayoluyla bir TMGD’nin rolü ile ilgili ayrıntılı hükümler ADR 1.8.3’te listelenmiştir.

Kimler bir TMGD atamalı?

        Tehlikeli malların karayoluyla sevkiyatı veya taşınmasıyla ilgili bir taahhüt veya ilgili ambalajlama, yükleme, doldurma veya boşaltma yapan kurum ve kuruluşlar, mesleki açıdan nitelikli bir güvenlik danışmanı veya danışmanları tayin etmelidir. Bir TMGD’nin işlevi, tehlikeli malların taşınması ile bağlantılı olarak sağlık, güvenlik ve çevre konularında size bilgi vermektir.

        Etkilenenler ve ilgililer şunlardır:

1-Taşıma araçlarına ambalajlama, doldurma veya yükleme dahil olmak üzere taşıma için tehlikeli mallarla teşebbüs eden herkesi ilgilendirir.

2-Tehlikeli malların taşınması için kullanılan karayolu taşıtlarının operatörleri ,

3-Tehlikeli malları, navlun taşıyıcıları veya depolar gibi nihai varış noktalarına (geçici depolama dahil) yükleyenler / boşaltanlar,

 4-Kara araçları üzerinde veya dışındaki tehlikeli malları yükleyen / boşaltan limanlardaki ve havaalanlarındaki teşebbüsler,

5-Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı atama yükümlülüğünden bazı istisnalar bulunmaktadır. Buna ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki talimatlara bakın.