Bir TMGD’ nin yapması gerekenler;

Birden fazla siteyi veya büyük karmaşık bir kuruluşu işletiyorsanız, aşağıdakilerden daha fazlasını yapmanız gerekebilir:

Firmanın faaliyetlerinin yeterli olduğundan emin olmalısınız.

Ayrıca belgeleri hazırlama sorumluluğunu da sağlamanız gerekir.

Yıllık raporlar, kaza kayıtları veya güvenlik planları gibi açıkça tanımlanmış olan. ADR’ye uyumluluk şartlarını sağlamalıdır. Bu tür görevleri yazılı olarak açıklığa kavuşturması önerilir.

Denetimlerden yazılı raporlar aldıktan sonra check-listler ile incelemeler yapın;

TMGD dikkat gerektiren konuları hızlı ve etkili bir şekilde ele almakla yükümlüdür.

Firmanın ise TMGD’ye herhangi bir kaza veya olay hakkında hemen bilgi vermelidir (ciddi kazalar ve ADR 1.8.5’te listelenen olaylar).  TMGD bu olayı zamanında gözden geçirerek  kapsamlı bir şekilde soruşturma açabilir ve düzenleyici makamlara bir rapor hazırlar (gerekirse). İşletmeniz tarafından ele alınan tehlikeli mal miktarlarının çok küçük olduğu durumlarda  TMGD’nin atanmasının mantıksız olacağı durumlar vardır.

  • Operasyonunuzu, ADR’de izin verilen muafiyetlerden faydalanacak şekilde yapılandırdığınızda, örneğin, ADR 1.1.3.6 uyarınca “yük limiti muafiyeti” gibi durumlarda TMGD atamanıza gerek olmayabilir.

 TMGD’yi yasal olarak atamanızın gerekip gerekmediğinin değerlendirmesi, yetkili bir kişi tarafından belgelenmelidir. Sizin özel koşullarınız ilk varsayımların ve kriterlerin hala geçerli ve uygulanabilir olmasını sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilir. Gerektiğinde zaman zaman nitelikli bir TMGD’dan tavsiye veya rehberlik talep edersiniz.